Diagnoza dziecka

Diagnoza psychologiczna jest złożonym procesem, dzięki któremu poznajemy przyczyny trudności dziecka związanych z obszarem zachowania czy uczenia się. W ramach diagnozy bada się potencjał i zasoby dziecka, jak i również deficyty problemy, z jakimi się boryka. By dobrze zdiagnozować przyczynę zgłaszanych trudności, ważne jest wieloaspektowe podejście oraz zebranie informacji od najbliższego otoczenia.

W czasie diagnozy psycholog, korzystając z metod, technik i narzędzi jest często w stanie dowiedzieć się co kryje się za danym zachowaniem dziecka. Biorąc pod uwagę perspektywę samego dziecka, rodziców, środowiska szkolnego czy społecznego, buduje obraz, który pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach jego życia.

Czasem to, co wydaje się problemowym zachowaniem, jest komunikatem dziecka lub próba radzenia sobie z czymś trudnym. Czasem dane zachowanie wynika bardziej z trudności w regulowaniu swoich emocji i impulsów. Bardzo ważne jest by w procesie diagnozy, a później terapii, w sposób aktywny mogli włączyć się rodzice. To oni bowiem znają swoje dziecko najlepiej oraz mają duży wpływ na wspieranie dziecka w rozwoju. Istotne jest również, by pamiętać, że każde dziecko ma swój czas i rozwija się we własnym tempie. Niektóre z trudności zanikają z czasem lub dziecko nabywa umiejętności radzenia sobie. Inne zaś wymagają wsparcie bliskich, a czasem wsparcia psychologa czy terapeuty.

20.12.2022r.

Polecamy

Terapia grupowa dla młodzieży

Terapia małego dziecka

Terapia grupowa dla dorosłych

Terapia logopedyczna

Na skróty

Cennik

Zespół specjalistów

Czytelnia

Kontakt

ul. Stalowa 17, Budynek 19 Lokal 102, 41-506 Chorzów

kontakt@klinikadobrejterapii.pl

570 111 499