Psychoterapia

wsparcie i pomoc

Psychoterapia

Psychoterapia jest to metoda leczenia, forma oddziaływań psychospołecznych, która ma na celu łagodzenie, korektę i leczenie zaburzeń oraz problemów natury psychicznej.

Psychoterapia w głównej mierze oparta jest o kontakt międzyludzki – terapeuty z pacjentem/klientem oraz silne oddziaływanie między tymi osobami. W psychoterapii kluczowe znaczenie ma tzw. relacja terapeutyczna, która w głównej mierze odpowiada za proces wglądu i zmiany u pacjenta.

Psychoterapia wykorzystuje sprawdzone i zbadane naukowo metody, techniki i narzędzia terapeutyczne, które mają służyć pomocy osobie korzystającej z tej formy leczenia.

W naszej Strefie oferujemy wsparcie i pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych jak i cierpiącym z powodu problemów o podłożu interpersonanym, intrapsychicznym, rodzinnym i komunikacyjnym.

W Strefie Dobrej Terapii oferujemy naszym pacjentom:

Z

Terapię indywidualną

Indywidualne sesje terapeutyczne. 

Z

Terapię rodzinną

Sesje rodzinne skierowane do wszystkich członków rodziny.

Z

Terapię grupową

Sesje w 6 – 10 osobowych grupach.

Z

Terapię par

Sesje dla par w w bliskich relacjach, związkach, małżeństwach.

wsparcie i pomoc 

Psychoterapia

Psychoterapia jest to metoda leczenia, forma oddziaływań psychospołecznych, która ma na celu łagodzenie, korektę i leczenie zaburzeń oraz problemów natury psychicznej.

Psychoterapia w głównej mierze oparta jest o kontakt międzyludzki – terapeuty z pacjentem/klientem oraz silne oddziaływanie między tymi osobami. W psychoterapii kluczowe znaczenie ma tzw. relacja terapeutyczna, która w głównej mierze odpowiada za proces wglądu i zmiany u pacjenta.

Psychoterapia wykorzystuje sprawdzone i zbadane naukowo metody, techniki i narzędzia terapeutyczne, które mają służyć pomocy osobie korzystającej z tej formy leczenia.

W naszej Strefie oferujemy wsparcie i pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych jak i cierpiącym z powodu problemów o podłożu interpersonanym, intrapsychicznym, rodzinnym i komunikacyjnym.

W Strefie Dobrej Terapii oferujemy naszym pacjentom:

Z

Terapię indywidualną

Indywidualne sesje terapeutyczne. 

Z

Terapię rodzinną

Sesje rodzinne skierowane do wszystkich członków rodziny.

Z

Terapię grupową

Sesje w 6 – 10 osobowych grupach. 

Z

Terapię par

Sesje dla par w w bliskich relacjach, związkach, małżeństwach.

Co może dać Ci psychoterapia?

Specjalnością naszego zespołu w Chorzowie są łagodzenie i korekta zaburzeń oraz problemów natury psychicznej, a do tego rozbudowana oferta form pomocy terapeutycznej. Pomożemy dobrać Ci tą, dzięki której najskuteczniej uporasz się ze swoimi trudnościami.

Psychoterapia grupowa pozwoli Ci dowiedzieć się, w jaki sposób wchodzisz w relacje z innymi ludźmi. Pomoże dostrzec zachowania, które utrudniają Ci funkcjonowanie interpersonalne i dokonać ich korekty. Z kolei tryb pracy natury indywidualnej daje możliwość wejścia w bardzo głęboki kontakt zarówno z psychoterapeutą, jak i z samym sobą. Dzięki niej możesz w bezpiecznym środowisku przyjrzeć się swoim problemom, mechanizmom obronnym czy głównym przekonaniom na temat ludzi. Psychoterapia za cel obiera sobie łagodzenie lub zmianę tych sposobów funkcjonowania, które powodują zaburzenia, trudności w relacjach z innymi oraz subiektywne, psychiczne cierpienie pacjenta.

Psychoterapia par pozwala bliżej przyjrzeć się schematom funkcjonowania diady, czyli dwóch osób. Mogą z niej skorzystać osoby pozostające w bliskim związku, które wspólnie przechodzą przez kryzys lub stoją w obliczu trudnych decyzji życiowych.

“Najważniejsza w terapii jest relacja, to ona uzdrawia”

Irvin David Yalom

Wybierz najlepiej dla siebie

Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.