Terapia rodzinna

Rozpoznanie przyczyn trudności

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest taką formą psychoterapii, w której bierze udział cała rodzina lub kilkoro członków rodziny. Terapia rodzinna z założenia, pojmuje rodzinę jako system, którego członkowie są ze sobą wyraźnie silnie powiązani i w wyraźny sposób korelują z sobą. Trudności jednego członka rodziny ma wpływ na pozostałych członków rodziny. Dzieje się również tak, iż to członkowie rodziny mogą wpływać na pojawienie się problemu u jednej z osób z rodziny.

W czasie sesji rodzinnych, każdy uczestnik rodziny jest tak samo ważny oraz ważny jest kontekst rozumienia problemu przez daną osobę. Rolą terapeuty jest zebranie informacji od członków rodziny, uzyskanie informacji o perspektywie każdego członka rodziny,
a przede wszystkim wyjaśnienie mechanizmów, które podtrzymują problem oraz wspólne poszukiwanie rozwiązania tego problemu. 

Spotkania rodzinne odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie. Ich częstotliwość uzależniona jest od potrzeb rodziny oraz postępu terapii. Terapia rodzinna prowadzona w Chorzowie dobrze sprawdza się w pracy z nastoletnimi pacjentami i dziećmi.

“Język miłości nie powinien być ani pozytywny, ani negatywny – tylko osobisty.”

Jasper Juul

Wybierz najlepiej dla siebie

Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.