Diagnoza funkcjonalna

Rozpoznanie przyczyn trudności

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna pozwala na rozpoznanie jakie przyczyny leżą u źródeł zgłaszanego problemu dziecka. Na podstawie diagnozy możliwe jest szersze poznanie badanej problematyki, sformułowanie zaleceń i celów do pracy. 

W diagnozie funkcjonalnej specjalista stara się uzwględniać szereg czynników, które wpływają na dziecko tj.:

Z

Czynniki indywidualne

Związane z życiem psychicznym dziecka i obserwowanym zachowaniem.

Z

Czynniki zdrowotne

Związane rozwojem dziecka od momentu poczęcia dziecka.

Z

Czynniki środowiskowe

Związane z funkcjonowieaniem w rodzinne i grupie społecznej – przedszkolu, szkole.

Praca na zasobach

model biopsychospołeczny

Diagnoza funkcjonalna opiera się mocno na biopsychospołecznym modelu zdrowia i choroby. Model ten uwzględnia powiązania między układem nerwowym, odpornościowym, różnymi stylami zachowania, oraz procesami poznawczymi i czynnikami środowiskowymi, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania czy zaburzenia.

Wieloaspektowość ujęcia biopsychospołecznego stanowi fundament diagnozy funkcjonalnej. Uwzględnia on bowiem kompleksowy proces rozpoznawania potencjału człowieka i barier w jego rozwoju. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie optymalnego modelu wsparcia dziecka.

Wybierz najlepiej dla siebie

Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.