Terapia indywidualna

towarzyszenie w dorastaniu

Psychoterapia młodzieży

Terapia dla nastolatków skierowana jest do osób od 14r. życia, które doświadczają kryzysu, trudności emocjonalnych i interpersolanych. Terapię poprzedzają zazwyczaj 2-3 konsultacje indywidualne z nastolatkiem i jedno wspólne spotkanie z rodzicami. Czasem wystarczy bowiem kilka spotkań by rozwiązać problem lub wnieść nowe pomysły do zmiany.

W sytuacjach, które wymagają stałego , a także systematycznego kontaktu, zapraszamy młodzież do pracy terapeutycznej w ramach psychoterapii. Sesje odbywają się wtedy przeważnie raz na tydzień lub dwa tygodnie.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, dzięki czemu staramy się realnie odnieść do możliwości i potrzeb młodych ludzi, którzy do nas trafiają. Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami nastolatków, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej autonomii nastoletnich pacjentów.

 

Indywidualny kontakt terapeutyczny

W Strefie Dobrej Terapii ferujemy wsparcie i pomoc młodzieży borykającej się min. z takimi trudnościami jak:

W

Zaburzenia nastroju

Związane z depresją,  obiżoną motywacją, chwiejnością emocjonalną, myślami suicydalnymi. 

W

Zaburzenia lękowe

Związane z wzmożonym lękiem społecznym, wycofaniem z kontaktów interpersonalnych, atakami paniki.

W

Zachowania autoagresywne

Związane z samookaleczaniem się, zaniedbywaniem siebie, używaniem substancji psychoaktywnych.

W

Inne zaburzenia psychiczne

Związane z postawioną diagnozą min.: zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, CHAD, PTSD, OCD.

W

Trudności interpersonalne

Związane z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, poczuciem odrzucenia i nieakceptowania przez innych.

W

Trudności intrapsychiczne

Związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, rozumieniem mechanizmów obronnych i kierujących zachowaniem.

Jak przebiega psychoterapia

Przebieg sesji

Ważne jest by decyzję o podjęciu terapii rodzice podjęli wraz z samym nastolatkiem. Terapia oparta jest w głównej mierze o sesje indywidualne, a co jakiś czas na spotkanie zapraszani są rodzice nastolatka.

W terapii z młodzieżą bardzo dbamy o zasadę poufności. Spotkania z rodzicami odbywają się zawsze razem i w porozumieniu z nastoletnim pacjentem.

czas

Sesja terapii indywidualnej odbywa się średnio jeden raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie i trwa 50 min.

Wybierz najlepiej dla siebie

Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.