Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji usługi poprzes system Bookero

1. Psychoterapia prowadzona jest zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego
na
wglądu
stronie Polskiego Towarzystwa
Towarzystwa Psychiatrycznego (dostępny do
 Psychiatrycznego)
.

2. Psychoterapia jest procesem wymagającym systematyczności, dlatego powinna odbywać się regularnie
z częstotliwością ustaloną przez psychoterapeutę, w miarę możliwości o stałych porach.

3. Rezygnacji z terapii można dokonać na każdym jej etapie, jednak wskazane jest aby nawet jej
 przerwanie zostało zakończone sesją, podczas której będzie Pani/Pan mogła/mógł opowiedzieć o swoich
 wątpliwościach, a decyzja Pani/Pana o rezygnacji była oparta na refleksji.

4. Sesję terapeutyczną może Pani/Pan odwołać najpóźniej na 48 godzin przed planowaną jej data. (za tą
 sesję nie ponosi Pani/Pan kosztów). Jeżeli sesję odwoła Pani/Pan na mniej niż 48 godzin przed jej 
planowanym terminem, to jest Pani/Pan zobowiązana/y na najbliższej sesji ją opłacić. Opłaty za sesję
 może Pani/Pan też dokonać przelewem na wskazane przez Strefę konto bankowe. Może Pani/Pan
też poprosić o zmianę terminu sesji na alternatywny termin (sesja musi się odbyć
 w tym samym tygodniu). Jeżeli uda się go ustalić to nie poniesie Pani/Pan kosztów odwołania sesji.

5. Jeżeli sesja terapeutyczna nie odbędzie się z winy Strefy Dobrej Terapii, a Pani/Pan poniesie koszty związane
z dotarciem na sesję, to kolejna planowana sesja będzie dla Pani/Pana sesją nieodpłatną.

6. Gdy rozpoczęcie sesja opóźni się ze strony Strefy Dobrej Terapii, (spóźnienie terapeuty lub przedłużenie sesji
wcześniejszej) to przedłużymy Pani/Panu jej czas, zgodnie z ustalonym czasem sesji. Jeżeli spóźnienie
nastąpi z Pani/Pana strony, to będzie mogła/mógł Pani/Pan wykorzystać czas, który pozostał do
zakończenia sesji. Czas trwania sesji, zależy od jej rodzaju i wynosi 30, 45, 50 lub 60 min.

7. Każda zmiana terminu sesji lub jej odwołanie musi zostać dokonane osobiście lub telefonicznie pod nr 
tel. 570 111 499.
W sytuacji gdy nie odbierzemy telefonu, to oddzwonimy do Pani/Pana.

8. W sytuacji gdy Pani/Pan nie przyjdzie na planowaną sesję i nie odwoła jej, to przed kolejną planowaną
sesją wykonamy 1 telefon, aby potwierdzić planowaną sesję. Jeżeli Pani/Pan nie odbierze i nie
oddzwoni, uznamy że zdecydował/a Pani/Pan o przerwaniu psychoterapii i anulujemy kolejne terminy
sesji. Należność za nieodwołaną w terminie sesję proszę uiścić osobiście lub przelewem na konto 
bankowe ING SA Nr 37 1050 1243 1000 0090 8181 7711
9. Wznowienie terapii lub rozpoczęcie następnego jej etapu jest możliwe i wymaga ustalenia nowego
kontraktu.