Szkolenie dla
psychoterapeutów, psychologów, pedagogów

Stacjonarne szkolenie

 “Depresja wśród dzieci i młodzieży”

Szkolenie dla
psychoterapeutów, psychologów, pedagogów

Stacjonarne szkolenie

Depresja wśród
dzieci i młodzieży

Termin i koszt szkolenia

22.05.2023r. poniedziałek – godz. 09.00 – 16.00

200,00 zł brutto – cena uczestnictwa w szkoleniu

miejsce

Klinika Dobrej Terapii ul. Stalowa 17/19 lok. 102, 41-500 Chorzów

prowadzący

Krzysztof Szwajca

Dr n. med. psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.

Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

informacje o szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla psychoterapeutów jednak zapraszamy również psychologów, pedagogów, wychowawców i osoby aktywnie wspierające dzieci i młodzież, które doświadczają zaburzeń depresyjnych.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia:

1. Epidemia depresji wśród młodzieży. Co się stało?

2. Kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych. Historia pojęcia depresji, epidemiologia, etiologia. Dyskusja na temat pojęć – depresja, zaburzenia afektywne, depresyjność, dystymia itd.

3. Gdzie kończy się nieradzenie sobie, smutek, a zaczyna depresja? Związki między agresywnością a depresją. Maski depresji.

4. Rozumienie depresji dzieci i młodzieży. Odmienności depresji u dzieci i depresji młodzieżowej. Rozpoznawanie.

5. Doświadczenia urazowe/traumatyczne – ich wpływ na nastrój.

6. Związek depresji z czynnikami rodzinnymi. Jak wspierać rodzinę?

7. Jaka terapia i dla kogo. Wieloczynnikowy model leczenia depresji.

8. Kiedy zwracać się o pomoc psychiatry – podstawy wiedzy o lekach przeciwdepresyjnych.

9. Najważniejsze fenomeny związane z depresją – ryzyko samobójcze, samouszkodzenia.

10. Aspekt prawny – regulacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia, tajemnica kontaktu terapeutycznego.

  “Depresja wśród dzieci i młodzieży”

Informacje dodatkowe do szkolenia:

 Depresja wśród dzieci i młodzieży

Informacje dodatkowe do szkolenia:

W

Zaświadczenie

Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

W

Zapisy

Dokonanie płatności przez system rezerwacji dostępny na stronie jest równoznaczny z zapisaniem się na szkolenie.

W

Faktura

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za płatność szkoleniową prosimy o informację mailową kontakt@klinikadobrejterapii.pl  

W

Forma szkolenia

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej. Ilość miejsc ograniczona do 25 osób.

Wybierz najlepiej dla siebie

Wybierz dogodny termin i specjalistę

Możesz skorzystać z internetowego kalendarza i umówić się z dowolnym specjalistą on-line. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego.